ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกสรา แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง :ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้น