ชื่อ - นามสกุล :นางชนิตรา สมน้อย
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูดนตรีไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูดนตรีไทย