ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณฐมน ใจทน
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นอนุบาล ๑
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้นอนุบาล