ชื่อ - นามสกุล :นางพิมพ์ผกา พุกประเสริฐ
ตำแหน่ง :ครู คศ.๓
หน้าที่หลัก :กิจกรรมสหกรณ์และธนาคารโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กิจกรรมสหกรณ์และธนาคารโรงเรียน